Thông Báo

Giá bán ngọc ngày 20/11/2018
VT: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: x2.5

Mua Ngọc Xanh - Ngọc Rồng

Chọn hình thức Đăng Nhập

- Nếu không có FB hãy Đăng ký sau đó Đăng nhập bằng tài khoản trên Web

Hướng dẫn mua Ngọc Xanh

- Sau khi đăng nhập, tiến hành nạp tiền và Mua Ngọc
- Ghi đúng tài khoản, mật khẩu và trong nick cần có ít nhất 1 Ngọc. hãy nhớ đến Siêu Thị trước để GD được nhanh chóng hơn
- Ngọc bạn nhận được sẽ mất phí 5%

Bộ phận hỗ trợ Mua Ngọc

- Facebook: Toàn Black